Sysselsetting, forsikringsdekning for personalbyrået

Av | mai 1, 2021

Generelt er det ingen enkelt forsikring for alle virksomheter. Hver bransje og hver nisje i en bransje har sine egne fallgruver. Dette er grunnen til at forsikringsselskaper tilbyr planer som tilsvarer den individuelle risikoeksponeringen hvert selskap står overfor.

For de som er involvert i å finne jobber og ansatte som samsvarer med bedriftens ønskede annonse, er det mange risikoer. Sammendragene nedenfor viser hva hvert byrå gjør, og hvorfor det er behov for spesialisert dekning.

Dekning av forsikring for feil og mangler for arbeidsformidlingen

Arbeidsbyråer og deres rådgivere opererer generelt i store bysentre. Det gagner både arbeidsgiveren og de ansatte ved å legge til rette for ansettelse.

Et arbeidsbyrå knytter vanligvis ansatte til selskaper for følgende funksjoner:

• Hovedadministratorer

• Sekretær

• Kontormedarbeidere

• Andre kontorarbeidere

Selv om de fleste arbeidsformidlere hjelper på en bred måte, finner andre jobber og ansatte i spesialiserte bransjer. Det spesialiserte byrået er involvert i plassering av kvalifisert og ukvalifisert personale i virksomheten.

Både det generelle byrået og spesialistbyrået og dets rådgivere står overfor omfattende eksponering for feil og mangler hvis en anbefalt ansatt ikke utfører i samsvar med spesifikasjonene. Som svar på forvridninger kan arbeidsformidlingen stå anklaget for uaktsomhet eller feil eller unnlatelse. Videre kan arbeidsformidlingen bli saksøkt hvis den baktaler en kandidat for en jobb.

Sysselsetting Midlertidige tjenester Forsikringsdekning

I motsetning til et generelt arbeidsbyrå tilbyr vikarbyrået midlertidig ansatte for salgskontorer, ingeniørfirmaer, lette produksjonsoperasjoner og tjenester. Midlertidig ansattes tjeneste er viktig for organisasjoner som har høye topper. Tjenesten brukes også hvis det er behov for midlertidig bistand for å erstatte ansatte som har permisjon eller er sykemeldt. Tilhørende dekning kan bestå av:

• Faglig ansvar

• Ansvar i tilfelle skader på grunn av vikararbeidernes aktiviteter

• Kompensasjon for arbeidstakere som involverer vikaren

Forsikring for ansattes arbeidstjenester

Rekrutteringstjenester for ansatte er forskjellige fra de som er nevnt ovenfor. Ansattes rekrutteringstjeneste sørger for ansatte for selskaper under kontrakten. Arbeidstjenesten er ansvarlig for arbeidstakerlønn, fordeler, arbeidstakererstatning og andre menneskelige ressurser i forhold til ansettelse. Forsikring kan omfatte:

• Generelt så vel som faglig ansvar

• Tredjeparts lojalitetsdekning

• Ansatte praktiserer ansvar

• Arbeidskompensasjon

For mer informasjon om generelle og spesialiserte ansettelses- og midlertidige arbeidsforsikringstjenester, samt forsikringsdekning for en ansattes ansettelsestjeneste, ta kontakt med et erfaren uavhengig forsikringsbyrå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *